Obchodní podmínky

OBJEDNÁVKA:  musí obsahovat platné identifikační údaje kupujícího. Objednávky jsou závazné po potvrzení prodávajícím čímž se uzavírá kupní smlouva. Změny nebo zrušení potvrzené objednávky lze provést po dohodě s prodávajícím a to pouze písemnou formou. Příjem objednávek akceptujeme poštou, faxem, elektronicky, nebo telefonicky.

CENY: Ceny uvedené v oficiálních nabídkách společnosti RAVEO s.r.o. jsou závazné a platné po dobu platnosti nabídky nebo se stanovují na základě poptávky kupujícího.

INFORMACE NA WEBU: Upozorňujeme zákazníky, že obrázky produktů mají pouze informační charakter.

DODACÍ LHŮTY: pro zboží na skladě - předání zásilky veřejnému přepravci do 24 hodin od obdržení objednávky v rámci otevírací doby. Pro ostatní zboží je dodací lhůta udána v potvrzení objednávky.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY: (vrácení zboží z internetového obchodu): Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Pokud se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě, kontaktujte nás písemně nebo telefonicky, že žádáte o odstoupení od smlouvy, uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu, nám zašlete zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady. Neposílejte vrácené zboží dobírkou! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužuje tím dobu vyřízení.

DOPRAVA: Dopravu zboží zajišťujeme pomocí veřejných přepravců v závislosti na celkovém objemu a požadovaném termínu dodávky - pošta, PPL, DHL, GP, Geis atd.. Cena za dopravu je vyjádřena jako položka ve faktuře – „doprava zboží“ pokud není předem stanoveno jinak.

DOPRAVNÉ: je účtováno dle platných tarifů jednotlivých dopravců.

PLATEBNÍ PODMÍNKY: jsou předmětem dohody obou smluvních stran a jsou uvedeny na potvrzení objednávky - kupní smlouvě.

PENALIZACE: v případě neuhrazení faktury do 14dnů po dni splatnosti jsme nuceni účtovat penále 0,05% za každý den prodlení.

REKLAMACE: na dodané množství, jakost, provedení a zjevné vady zboží lze uplatňovat do 14 dnů od dodání zboží (resp. dnem, kdy měl kupující dle smlouvy zboží převzít). Skryté vady zboží lze reklamovat v době poskytované záruky, tj. 12 měsíců od dodání zboží. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou.

MAJETKOVÉ USTANOVENÍ: zboží zůstává do úplného vyrovnání pohledávky majetkem firmy RAVEO s.r.o., jež si vyhrazuje právo v případě neuhrazení závazků zboží odebrat zpět.

OBALY A OBALOVÝ MATERIÁL: povinnosti vyplývající ze zákona o obalech č.477/2001 sb. a následných prováděcích předpisů přechází na odběratele společně se změnou vlastnických práv ke zboží nebo výrobku.

RAVEO s.r.o.
tř. Tomáše Bati 1851
765 02 Otrokovice
Česká republika


tel/fax: +420 577 700 150
www.raveo.cz
info@raveo.cz


IČ: 29194156
DIČ/VAT: CZ29194156

TUV